Els materials del projecte Aula 3D, estan adaptats al nou currículum competencial i possibiliten l'adquisició de les competències bàsiques per a cada nivell educatiu.

L'aprenentatge segueix una seqüenciació gradual des del primer curs de l'ESO fins al Batxillerat i s'han tingut en compte les competències bàsiques de manera que s'ha adequat el desenvolupament dels continguts als interessos i a la capacitat d'abstracció de cada edat.

L'aprenentatge és actiu i constructiu.

 

LLENGUA CAT. I LITERATURA
ESO I BATXILLERAT
GEOGRAFIA I HISTÒRIA
ESO I BATXILLERAT
FÍSICA I QUÍMICA
ESO I BATXILLERAT
MATEMÀTIQUES
ESO I BATXILLERAT
LLATÍ
BATXILLERAT
LLENGUA CAST. I LITERATURA
ESO I BATXILLERAT
BIOLOGIA I GEOLOGIA
ESO I BATXILLERAT
FILOSOFIA
BATXILLERAT
DIBUIX TÈCNIC
BATXILLERAT